Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie–Chorzniu

Do momentu powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 1921 w sołectwie Chorzeń funkcjonowała straż ogniowa będąca zalążkiem przyszłej jednostki. Powstała ona jeszcze w 1918 r. z inicjatywy ks. Stefana Ludwikiewicza, Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha w Morzysławiu oraz Kazimierza Walkowskiego mieszkańca Kaszuby przynależnej do sołectwa Chorzeń.

I to tę datę przyjmujemy jako datę powstania straży w Chorzniu.

Młoda jednostka chroniła dobytek mieszkańców Chorznia, Nowego Dworu, Kraśnicy, Czarkowa, Międzylesia, Niesłusza i Grójca. W jej skład wchodził oddział toporników ratujących płonące mienie, wyposażony w topory i bosaki oraz oddział porządkowych zabezpieczający uratowane dobra. Ówczesny sprzęt strażacki stanowiły: 2 drabiny, 6 tłumic i 12 bosaków.

Chorzeńską Strażą kierowali mieszkańcy cieszący się największym autorytetem i posiadający szczególne zdolności organizacyjne.

źródło/czytaj http://konin-chorzen.osp.org.pl/hist.php