Umowa na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie podpisana. Wykonawcą jest wybrana w przetargu firma Strabag sp. z o.o.,  z którą (19 maja) Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) zawarł umowę. – Czekaliśmy na to ładnych parę lat – powiedział Piotr Korytkowski, prezydent Konina. Warto dodać, że jest to  droga wojewódzka, którą na dobę przejeżdża średnio 12.000 pojazdów.  

 Ulica będzie przebudowywana na odcinku prawie 1,3 kilometra – wyjaśnia Grzegorz Pająk, dyrektor ZDM. Od ronda św. Wojciecha do mostu nad kanałem Warta-Gopło przebudowana zostanie  jezdnia (poprawa nośności, wymiana nawierzchni), wybudowane m.in. odwodnienie, drogi dla pieszych i rowerzystów oraz oświetlenie. Inwestycja obejmuje też budowę chodnika po stronie południowej od mostu do ul. Laskówieckiej.

Koszt prac to ponad 16,5 miliona złotych, w 95% wynosi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Czas trwania prac – 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Nową ulicą powinniśmy więc jechać w sierpniu 2024 roku.

Wiadomo, że podczas robót wprowadzone będą ograniczenia w ruchu. ZDM przewiduje, że ruch będzie się odbywał wahadłowo, natomiast nie wiadomo jeszcze, czy dojdzie do zamknięcia ulicy na jakiś czas. W związku z pracami wykonane będą nasadzenia drzew i krzewów.  

Umowę ze strony Strabag sp. z o.o. podpisał pełnomocnik Norbert Janowski, inwestora reprezentował Grzegorz Pająk – dyrektor ZDM.