2 czerwca 2023 roku (piątek) w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich (ul. Zagórowska 3a) o godzinie 12:00  odbędzie się spotkanie pt. „Stosunki polsko-ukraińskie, a bezpieczeństwo gospodarcze Europy”, w którym udział weźmie Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Współpraca gospodarcza z przedsiębiorcami w różnych państwach jest często kluczem do poszerzenia rynków i możliwości rozwoju firmy. Udział w projektach gospodarczych to działanie długofalowe. Wojna na Ukrainie i ogrom zniszczeń powoduje że na świecie rozpoczęła się  dyskusja o programach odbudowy Ukrainy. Te projekty nie mogą odbywać się bez udziału polskich przedsiębiorców. Udział w takim programie potrzebuje fachowego wsparcia.

Dlatego Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich wspólnie z Izbą Gospodarczą Wielkopolski Wschodniej organizuje spotkania z panem Jackiem Piechotą prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, b. Ministrem Gospodarki. Drugim prezesem jest pan Oleksandr Shlapak, b. minister Gospodarki Ukrainy. Wiedza i kontakty Ministra Jacka Piechoty mogą być wsparciem dla naszych przedsiębiorców. Warto podjąć działania i szukać swojego miejsca w wielkim projekcie gospodarczym.