Czy działalność domów kultury we współczesnych czasach ma sens?

Odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna: TAK!

Zaś prężnie działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej ZATORZE Osiedlowy Dom Kultury jest tego najlepszym przykładem. Zajęcia prowadzone w ODK cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców Zatorza; za dodatkową opłatą korzystają z nich również mieszkańcy miasta Konina zamieszkujący inne osiedla.

Jakie zajęcia znajdziecie Państwo w naszej ofercie?

Zdrowy kręgosłup (aż cztery grupy uczestników!), joga, aerobik dla każdego, aerobik dla seniora oraz zajęcia kreatywne dla seniorów (nasze seniorki są najbardziej rozpoznawalnymi osobami dzięki aktywnemu uczestnictwu we wszystkich wydarzeniach organizowanych na terenie naszego miasta). Jakie cele nam przyświecają?

1. stymulowanie procesów integracji społeczno-kulturalnej poprzez naukę, zabawę, sport, turystykę oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;

2. integracja środowiska poprzez skupienie wokół Spółdzielni organizacji społecznych, stowarzyszeń i klubów, działających na rzecz społeczności lokalnej;

3. organizacja czasu wolnego dla różnych grup wiekowych.

Co istotne, nasz Dom Kultury nie tylko aktywnie wspiera i współuczestniczy w akacjach społeczno-kulturalnych organizowanych na terenie miasta Konina (ze szczególnym uwzględnieniem Zatorza), ale przede wszystkim, z własnej inicjatywy, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i jest inicjatorem wielu wydarzeń.

Niektóre z nich na stałe wpisały się w kalendarz działalności ODK: akcja zmień-wymień-podaruj, konkurs na najładniejszą dekorację balkonu czy festyn rodzinny to tylko niektóre z nich.

Ponadto, z inicjatywy obecnego Prezesa Spółdzielni – Pana Macieja Ostrowskiego, w 2019 r. zostało powołane do życia Stowarzyszenie Aktywne Zatorze. Dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie środkom zewnętrznym pochodzącym z mikrodotacji, grantów czy darowizn udało się zrealizować wiele wspaniałych inicjatyw, jak chociażby stworzenie Kącika Czytelniczego.

Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji aż trzech projektów, a środki jakie do tej pory udało się nam pozyskać to 47 450 zł!ODK w ramach prowadzonej działalności od wielu lat współpracuje z klubami i stowarzyszeniami. Wzajemna współpraca oparta na partnerskich warunkach owocuje wieloma pomysłami oraz wymianą doświadczeń.

W czym zatem tkwi tajemnica sukcesu?

W pasji, zaangażowaniu oraz determinacji i konsekwencji w działaniu. W słuchiwaniu się w potrzeby mieszkańców. Bycia z nimi, a nie obok nich… Wspólnie podejmowane działania w ramach ODK mają zwiększyć świadomość społeczności lokalnej o sile oddziaływania inicjatyw oddolnych na przedsięwzięcia podejmowane w ich otoczeniu – to nie dla nich, ale przede wszystkim z nimi, przy ich aktywnym udziale.

Reasumując ODK to nie tylko miejsce, w którym można ciekawie spędzić czas; to przede wszystkim narzędzie służące zwiększeniu partycypacji społeczności lokalnej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze w Koninie