Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w dniu 27 lipca 2023 roku wznowi nabór wniosków do projektu „Rozwój z Dotacją”.

👉PRZYPOMINAMY !!!W ramach Projektu Uczestnik może uzyskać refundację wydatków (kwota netto) poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej (np. szkolenia, kursy), która została wybrana z Bazy Usług Rozwojowych, kończącej się wyłącznie uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem.• kwota dofinansowania: do 4.500,00 PLN na jednego Uczestnika• dofinansowanie do 89% kosztów netto usługi rozwojowej• możliwość udziału w dwóch szkoleniach/kursac

h👉UWAGA !!!W ramach naboru w dniu 27 lipca 2023r. nie będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe dotyczące kursów prawa jazdy.

Szczegóły:https://warp.org.pl/rozwoj-z-dotacja-informacja-o-naborze-5/