Wysoka frekwencja, pełne skupienie na wypowiedziach ekspertów i jednocześnie żywe zaangażowanie w dyskusję podczas wczorajszego spotkania z sektorem publicznym świadczy o dużym zainteresowaniu samorządów z Wielkopolski Wschodniej unijnym wsparciem na termomodernizacje budynków publicznych.

W poniedziałek 28 sierpnia br. w sali bankietowej Factoria w Koninie odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów ogłoszonego niedawno naboru wniosków na inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego w ramach Działania 10.6 „Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W spotkaniu, poza przedstawicielami Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Koninie i ekspertami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, uczestniczyli samorządowcy z 31 gmin Wielkopolski Wschodniej, reprezentanci innych instytucji publicznych z subregionu oraz podmiotów zajmujących się doradztwem
w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

Podczas szkolenia omówiona została dokumentacja dotycząca naboru, w tym procedury naboru i oceny projektów, wymogi dotyczące pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2021+), zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności. Uczestnicy szkolenia poznali formalnie, merytoryczne oraz strategiczne kryteria wyboru projektów oraz praktyczne wskazówki realizacji projektów związane z zapisami wzoru Umowy o dofinansowanie.

Dopełnieniem spotkania był panel dyskusyjny, w ramach którego uczestnicy uzyskali możliwość zadawania pytań ekspertom, reprezentującym zarówno Instytucję Pośredniczącą we wdrażaniu Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji – Spółkę Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie jak i Instytucji Zarządzającą FST – Urząd Marszałkowski Województwa Wielopolskiego.

Przypomnijmy, że nabór na Działanie 10.6 Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 ruszył 7 sierpnia i potrwa do 31 października br. Jest to wsparcie dedykowane Wielkopolsce Wschodniej (tj. Miasto Konin oraz powiaty koniński, słupecki, kolski i turecki). Z puli Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) dotowane będą projekty inwestycyjne w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym m.in. ocieplenia obiektu, wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych, przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacji OZE, wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Wszelkie materiały szkoleniowe prezentowane podczas szkoleń dostępne są dla zainteresowanych na stronie www.arrtransformacja.org.pl.

Szkolenie dofinansowane zostało przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.