MZGOK Sp. z o.o. w Koninie nie tylko kompleksowo przetwarza odpady komunalne, lecz także produkuje energię elektryczną i ciepło z OZE. Dzięki instalacji ZTUOK, który w procesie odzysku wytwarza energię elektryczną oraz ciepło, pozyskana energia jest częściowo wykorzystywana na potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżka sprzedawana do sieci elektroenergetycznej. Zapraszamy do zapoznania się publikacją artykułu oraz rozmową z Prezesem spółki Panem Henrykiem Drzewieckim.