REKRUTACJA START!

Zapraszamy młodzież w wieku 14-18 lat do udziału w warsztatach LABORATORIUM MŁODEGO LIDERA – 4 Klucze do sukcesu.

Zgłoszenia można przesyłać do 2️⃣5️⃣ września 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ r., do godz. 23:59. Link do FORMULARZA REJESTRACYJNEGO znajduje się w komentarzu do posta.

Wśród osób, które prześlą zgłoszenia przeprowadzimy rozmowy kwalifikacyjne i w terminie do 30 września 2023 r. wyłonimy grupę 30 uczestników warsztatów.

Projekt skierowany jest do:

🟢 młodzieży w wieku 14 -18 lat,

🟢 z terenu Konina i powiatu konińskiego.

Cele projektu:

🟢nabycie/wzrost kompetencji społecznych związanych z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich, motywacji, poszukiwania i rozwijania talentów wśród osób uczących się w szkołach ponadpodstawowych na terenie Konina i powiatu konińskiego, poprzez realizację warsztatów edukacyjnych pt. LABORATORIUM MŁODEGO LIDERA – 4 Klucze do sukcesu w terminie od października do grudnia 2023 r.

🟢 realizacja projektu umożliwi uczestnikom poznanie kompetencji 4K oraz narzędzi pozwalających na ich rozwój, wyzwoli umiejętność pozyskiwania, selekcji i weryfikacji informacji, krytycznej analizy, syntezy, wyciągania wniosków, rozwinie umiejętność formułowania komunikatów i autoprezentacji, nauczy stymulowania innowacyjności, otwartości i nieszablonowego myślenia, nauczy planowania pracy zespołowej, współpracy, dążenia do określonego celu.

Opis projektu LABORATORIUM MŁODEGO LIDERA – 4 Klucze do sukcesu

MODUŁY SZKOLENIOWE I. SPOTKANIA Z TRENERAMI

1. Odkrywamy pierwszy klucz do sukcesu – KOMUNIKACJA. W ramach tego warsztatu uczestnicy poznają i rozwiną umiejętności formułowania komunikatów, autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, odbioru i budowania empatycznych komunikatów, feedback.

2. Odkrywamy drugi klucz do sukcesu – KRYTYCZNE MYŚLENIE. W ramach tego warsztatu uczestnicy poznają rutyny krytycznego myślenia oraz zasady jakimi trzeba się kierować przy ich codziennym użyciu.

3. Odkrywamy trzeci klucz do sukcesu – KREATYWNOŚĆ. W ramach tego warsztatu uczestnicy poszukiwać będą oryginalnych i użytecznych rozwiązań, które mają na celu stymulowanie innowacyjności, otwartości, nieszablonowego podejścia do stawianych wyzwań.

4. Odkrywamy czwarty klucz do sukcesu – KOOPERACJA. W ramach tego warsztatu uczestnicy poznają sposoby planowania pracy zespołowej, formułowania celów, określania swoich zasobów, zasad współpracy, motywowania i konsekwentnego dążenia do osiągnięcia celu.

Łącznie: 3 trenerów przeprowadzi 12 spotkań, razem 72 godziny warsztatów.

II. SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologa podczas 2 spotkań po 2 godziny.

II. SPOTKANIA Z BIBLIOTEKARZAMI

Odbędą się spotkania z bibliotekarzami w zakresie prezentacji zasobów MBP w Koninie i sposobów wyszukiwania informacji w źródłach lokalnych i ponadlokalnych, które mogą być przydatne w kształtowaniu kompetencji 4K – 3 spotkania po 1 godzinie oraz indywidualne spotkania. Dodatkowo, młodzi ludzie będą mieli możliwość podjęcia współpracy z MBP w Koninie przy organizacji wydarzeń kulturalnych.

Warsztaty będą odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, ul. Dworcowa 13, w dogodnych dla uczestników terminach, w czasie wolnym od zajęć w szkole.

Warsztaty z zakresu kompetencji 4K poprowadzą doświadczone trenerki: Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka, Beata Kubsik, Aldona Olesiak. Po więcej informacji o trenerkach w naszym projekcie zapraszamy na stronę https://www.mbp.konin.pl/…/poznajcie-beate-magde-aldone… oraz na FB biblioteki https://www.facebook.com/mbp.konin/posts/617474653803602

Organizator:Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Wypełniony i przesłany formularz jest jednoznaczny ze zgłoszeniem do udziału w projekcie LABORATORIUM MŁODEGO LIDERA – 4 Klucze do sukcesu w ramach dotacji w konkursie InwestorJa z Fundacji Empiria i Wiedza (więcej informacji: https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/inwestorja).

Projekt dofinansowany przez Fundacja Empiria i Wiedza w programie InwestorJa. Fundacja Empiria i Wiedza

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie