Jest duże prawdopodobieństwo że tak wyglądał średniowieczny stożkowaty gród Przewłoka, w miejscowości Żółwieniec, osadzony na północnym krańcu j ślesińskiego, z pewną różnicą ,gród Przewłoka był bardziej ufortyfikowany, posiadał dwie fosy otaczające wzgórze, na którym wzniesiono zabudowania grodu .otoczone częstokołem.

Najważniejszym elementem tego średniowiecznego grodu była wieża obronno-mieszkalna.

Już w okresie średniowiecza z prawej strony grodu istniał kanał ,węższy od obecnego, to nim płynęły kupieckie korabie z towarem, zmierzające dalej na J Gopło, do Kruszwicy.

Jezioro Ślesińskie oddzielone było od Gopła wododziałem, wzniesieniem, które oddzielało jeziora od siebie ,przeszkodę tą pokonywano przeciągając przez nią korabie kupieckie, ciągnięte przez konie, idące brzegiem kanału.

Gród Przewłoka na Żółwieńcu wzmiankowany jest w legendzie o Klarze z Mikorzyna, będący siedzibą rozbójnika Garcy, legenda ta łączy z sobą, wyspę Klarę z grodem Przewłoka.

Jak dotychczas gród Przewłoka nie doczekał się tablicy informacyjnej ,dotyczącej tego historycznego obiektu, jednego z najcenniejszych na Ziemi Ślesińskiej.

Roman Wagner. Historia Gminy Ślesin