Nieistniejąca cerkiew prawosławna.

Świątynia w Koninie była cerkwią wojskową 13 Kargopolskiego Pułku Dragonów. Została poświęcona 6 grudnia 1902, koszt jej wzniesienia wyniósł 8 tysięcy rubli. Budynek pełnił przewidziane przez budowniczych funkcje do wyjazdu wojsk rosyjskich z Konina. W dwudziestoleciu międzywojennym został zniszczony.

Cerkiew w Koninie znajdowała się nad brzegiem Warty, w sąsiedztwie mostu przez rzekę w centralnej części miasta. Nad wejściem do niej znajdowała się dwukondygnacyjna dzwonnica zwieńczona cebulastą kopułą z krzyżem. Podobna konstrukcja została rozmieszczona nad prezuterium .

Sokoł K., Sosna A., Kopuły nad Wisłą. Prawosławne cerkwie w centralnej Polsce w latach 1815–1915, Moskwa, MID „Synergia”, ​ISBN 5-7368-0301-2​, ss.40–41