Tytuł #BudowaXXIwieku dla Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Modernizacja Roku & Budowa XXI w. w kategorii „obiekty mieszkalne” za Rewitalizację terenu po byłej bazie PKS – II i III etap. 🏢

Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski:

„To dla mnie ogromna radość i duma, że tak ważna inwestycja mieszkalna dla naszego miasta została dostrzeżona i wyróżniona w tym prestiżowym konkursie. To inwestycja, która całkowicie odmieniła wygląd starej części miasta. Dziś w miejscu przestarzałej bazy po PKS mamy piękne, nowoczesne osiedle, które zdobi Konińską starówkę i przede wszystkim daje mieszkańcom komfortowe i wygodne miejsce do życia. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tej inwestycji, w szczególności całej załodze MTBS w Koninie z prezesem Markiem Libertowskim na czele oraz wykonawcy Democo Poland🌳