Od 1 października 2023 r. PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o., będący głównym dostawcą ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej nr 1 w Koninie, wprowadza do stosowania nowe ceny ciepła.

Taryfa PAK-PCE BiW Sp. z o.o. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co kończy ostatecznie proces rozliczeń oparty na systemie zaliczkowym. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem, Prezydenta Miasta Konina Piotr Korytkowski, prezesa zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna Piotra Woźnego, członka zarządu PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. Macieja Nietopiela oraz prezesa zarządu MPEC KONIN Sp. z oo Sławomira Lorka podpisane zostało porozumienie w sprawie rozliczenia zaliczek pomiędzy PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. a MPEC KONIN Sp. z oo, zgodnie z którym rozliczenie odbywać się będzie w październiku 2023 roku (za okres od lipca do grudnia 2022 r.) oraz w listopadzie 2023 roku (za okres od stycznia do września 2023 r.).

Podczas konferencji prezes zarządu MPEC-Konin Sp. z o.o. przedstawił w formie prezentacji zasady rozliczenia zaliczek za ciepło oraz symulację rozliczenia dla przykładowych odbiorców, które możecie Państwo zobaczyć na załączonych grafikach.