10 lipca r.b. (1921) stanowić będzie epokę w życiu Konina: Naczelnik Państwa pierwszy Marszałek Odrodzonej Rzeczyp. Polskiej Józef Piłsudski przybędzie do nas na uroczystość wręczenia 18 pułk. piechoty sztandaru ofiarowanego przez obywateli powiatów Kolskiego, Konińskiego i Słupeckiego, których mieszkańcy zapełnili szeregi pułku szeregi pułku na polu chwały. Niżej przytoczona odezwa Komitetu Sztandarowego zawiera program uroczystości.

Do zwięzłych słów odezwy oddajemy od Redakcji Głosu Konińskiego. Witaj, dzielny nasz pierwszy Marszałku, przyjm hołd serdeczny Wodzu naszej armii i w zdrowiu najlepszem trwaj długie lata na czele odrodzonej Ojczyzny !

Redakcja

Do ludności powiatu i miasta Konina Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski, nżeby obecnością Swoją uświetnić dzień niezwykły w dziejach Konina – wręczenie 18 pułk. piechoty sztandaru ofiarowanego przez obywateli powiatów Kolskiego, Konińskiego i Słupeckiego (z powiatów tych rekruci uzupełnili pułk ten na froncie) będącego wyrazem głębokiej wdzięczności i przywiązania współobywateli dla swych bohaterskich Obrońców. Otoczmy w tym solennym dniu drogą nam osobę Naczelnika Państwa objawami żywej czci i głębokiej miłości, jaką żywimy niezłomnie do Naczelnego Wodza, pod którego przewodem walczył nasz dzielny pułk 18 !Jako widomy znak uczuć naszych udekorujemy w Koninie domy i balkony zielenią, flagami narodowemi i portretami Dostojnego Gościa.

Przewidywany program uroczystości:

Powitanie na stacji

Powitanie na rogatce przy bramie tryumfalnej koło Hurtowni

Powitanie w Kościele farnym przez Ks. Kanonika i przyjazd do starostwa

Msza św. polowa

Odwiedzenie Czerwonego Krzyża

Przejazd do gimnazjum

Bankiet

Do Starostwa: audiencje, odpoczynek

Zwiedzanie koszar

Zabawa żołnierska

Przejazd łódką na przystań

Raut

Odjazd

Szczegółowy program z podaniem godzin wydany będzie w niedzielę rano. Komitet Sztandarowy

Głos Koniński nr 4 Piątek 15 lipca 1921

Przebieg uroczystości 10 lipca od samego rana Konin przybrał szaty odświętne: chorągwie narodowe ubarwiły wszystkie domy, portrety Naczelnika Państwa, umajone zielenią i przybrane kwiatami i wstęgami, wywierały ze wszystkich stron, na balkonach rozwieszono dywany. Bardzo pięknie umajony gmach Starostwa rzadką przybrał ozdobę posterunki warty honorowej. Na dworcu kolejowym w Czarkowie, już od godz. 9.00 rano stanęła w oczekiwaniu swego Naczelnego Wodza kompanja 18 pułku piechoty jako warta honorowa.

O godz. 10 punktualnie pociąg Naczelnika Państwa prowadzony przez inż. Szymańskiego, szefa 11 dyst. budowy K.K.T wjechał od strony Strzałkowa na stację Konin przy dźwiękach hymnu narodowego.

Po święcie Jak jedna chwilka zbiegły godziny pobytu Naczelnika Państwa. Nadzwyczajne po odbytych pod Nakłem ćwiczeniach wojskowych wyczerpanie sprowadziło stan gorączkowy, wskutek czego jeszcze przed godz. 6 wieczorem Marszałek Piłsudski nas pożegnał.

Przystępując do opisu szczegółowego uroczystości musimy przedewszystkiem zaznaczyć nadzwyczajną dostojność w zachowaniu się licznych rzesz ludu, aż z trzech powiatów zgromadzonych: pomimo wylewów entuzjazmu na widok ukochanego Naczelnika nic ani na chwilę nie zakłóciło porządku publicznego. Tłumnie, gwarno a przystojnie i radośnie, szczerze, bez blagi wyraziła ludność miejscowa swe przywiązanie do Naczelnika, żegnała go z żalem, że tak krótko wśród nas zabawił.

Obyśmy go nieraz gościli na Konińskiej ziemi !