Wczoraj odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowa Rada Miasta Konina ósmej kadencji! Na inaugurującej sesji wybrano nowe prezydium pod przewodnictwem Grzegorza Orchowskiego, a skład rady prezentuje się imponująco! 🌟

👥 Przewodniczący: Grzegorz Orchowski,

👥 Wiceprzewodniczący: Piotr Plewczyński, Antoni Milczarek,

👥 Sekretarz: Klaudia Gaweł.

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Konina VIII kadencji prezentuje się następująco:

Agata KARWACKA – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Urbanowskiej, ul. Kolska 2 w Koninie
Alicja RYSZAWA – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Sosnowa 16 w Koninie
Kinga GUŹNICZAK – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. Błaszaka 4 w Koninie
Kamil IGNASZAK – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta, ul. Kolejowa 2 w Koninie
Michalina DYLEWSKA – Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 44 w Koninie
Antonina WALCZAK – Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 24 w Koninie
Mateusz KURZAWA – Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte, Fikusowa 8 w Koninie
Maja SZCZEPANKIEWICZ – Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Adama Mickiewicza, ul. Staffa 5 w Koninie
Mandat nieobsadzony – Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Floriana Marciniaka, ul. Łężyńska 9 w Koninie
Dominika ZEMBRZYCKA – Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Stanisława Moniuszki, ul. Szeligowskiego 5 w Koninie
Maja SOCHA – Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Turkusowa 1a w Koninie
Aleksandra PRZYJEMSKA – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Mickiewicza 14 w Koninie
Antoni MILCZAREK – II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. 11 Listopada 7a w Koninie
Grzegorz ORCHOWSKI – III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Szymanowskiego 5 w Koninie
Klaudia GAWEŁ – Zespół Szkół im. M. Kopernika, ul. Al. 1 Maja 22 w Koninie
Nikola ROSZAK – Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Budowlanych 6 w Koninie
Piotr Plewczyński – Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Koninie
Wiktoria ZAKRĘTA – Zespół Szkół Technicznych, płk. Witolda Sztarka 2 w Koninie
Rafał JACEK – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego, ul. Wodna 1 w Koninie
Mandat nieobsadzony – Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym, ul. Mickiewicza 11 w Koninie
Mandat nieobsadzony – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio, ul. Spółdzielców 30 w Koninie
Gabriela GULCZYŃSKA – Liceum profilowane Centrum Szkoleniowe „Wiedza”, ul. Powstańców Wlkp. 16 w Koninie
Oliwier KOWALSKI – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, ul. Kaliska 19 w Koninie

Radzie życzymy owocnej pracy i realizacji wszystkich zamierzonych celów 💪