Wczoraj, 19 listopada, podczas Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci w ramach ogólnopolskiej kampanii „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”, w Koninie podświetlony został na ❤️ czerwono Most im. Marszałka J. Piłsudskiego, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz gabinet Prezydenta Miasta Konina Piotr Korytkowski, stanowiąc symboliczny manifest braku zgody 🛑 na przemoc wobec dzieci.

ℹ Celem kampanii jest zachęcenie dorosłych do podejmowania działań w sytuacjach, gdy podejrzewają oni, że dziecko doświadcza przemocy. Inicjatorem kampanii jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, lokalnym ambasadorem inicjatywy jest Fundacja „Dziecko w Centrum”.

_______________

#WspieramyInicjatywy | #DziałaMyRazem | #Reaguj

#NIEOBOJĘTNI#KKOD#KrajowaKoalicjanaRzeczOchronyDzieci