W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają ciągłe prowadzenie robót związanych z remontem obiektów mostowych na Trasie Bursztynowej  w Koninie informuję, że został przesunięty termin zakończenia prac do 1.12.2023.
Specyfika prowadzonych robót remontowych wymaga bardzo określonych warunków atmosferycznych (odpowiednia wilgotność, temperatura) do wykonania systemów zabezpieczeń betonu (dot. pylonów mostu oraz płyty pomostowej ustroju nośnego). Niestety obecna sytuacja pogodowa wstrzymuje określone roboty.
Ponadto wcześniej pojawiły się także roboty dodatkowe, które były niezbędne do wykonania.
W związku z powyższym remont obiektów mostowych w tym utrudnienia w ruchu potrwają do końca listopada br.
Rozpoczęcie prac remontowych na Trasie Bursztynowej możliwe było po uzyskaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa które otrzymaliśmy dopiero 26.05.2023.

Aneta Wanjas
Rzecznik Prasowy Prezydenta