Uchwała budżetowa na 2024 rok – najważniejszy dokument finansowy miasta – przyjęta ❗️

Wyniki głosowania:

✅ 12 radnych zagłosowało na tak

✅ 8 radnych było przeciwnych

✅ 1 osoba wstrzymała się od głosu

➡️𝘿𝙊𝘾𝙃𝙊𝘿𝙔: 745 422 523,38 zł

➡️𝙒𝙔𝘿𝘼𝙏𝙆𝙄: 750 664 877,54 zł, a wynik budżetu stanowi deficyt, który ukształtował się na poziomie – 5 242 354,16 zł.

Jak mówi Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski: „Nasze działania nakierowane będą na dokończenie już zaplanowanych inwestycji i w pełni wykorzystanie środków finansowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Planujemy do realizacji 44 zadania inwestycyjne”.

Główną pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią:

• podatki i opłaty 274 miliony zł

• subwencja ogólna 226 milionów zł

• dotacje celowe i wpływy ogółem ok. 82 milionów zł

Główną pozycję w wydatkach stanowią:

• środki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą ok. 283 milionów zł

• transport i łączność ok. 82 miliony zł

• gospodarka mieszkaniowa 72 miliony zł

• pomoc społeczna i rodzina 91,6 milionów zł

• kultura i sport ok. 33 miliony zł