Ruszył nabór wniosków dla gmin Wielkopolski Wschodniej na wsparcie rozwoju OZE w formule projektów parasolowych. W dniu wczorajszym, 29 stycznia 2024 r. ogłoszony został konkurs w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Działanie 10.6, Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej).

Przewidziano łącznie alokację w wysokości 80 mln złotych.
Pozyskane przez gminy środki pozwolą wesprzeć mieszkańców Wielkopolski Wschodniej, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie maksimum 70% kosztów inwestycji m.in. w domową mikroinstalację fotowoltaiczną, pompę ciepła czy zakup magazynów energii.

Gminy z terenu Miasta Konin oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mają czas na złożenie projektów do 29 marca 2024 r.

Jeśli jesteś mieszkańcem Wielkopolski Wschodniej i chciałbyś skorzystać z dofinansowania unijnego na instalacje OZE, skontaktuj się z Twoją gminą!

OZE również dla przedsiębiorstw.

Nie tylko indywidualni mieszkańcy, ale również przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia na instalacje OZE. Równolegle z projektami parasolowymi (29 stycznia 2024 r.) ruszył bowiem nabór na wsparcie rozwoju OZE skierowany m.in. dla przedsiębiorców, administracji publicznej, instytucji nauki i edukacji oraz organizacji społecznych z terenu Wielkopolski Wschodniej.

W ramach konkursu z alokacją 20 mln złotych będzie można skorzystać z dofinansowania na indywidualne projekty dotyczące rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne, energetyki wiatrowej, biogazownie itp.). Wartość kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu musi wynosić minimum 1 milion złotych.

Mikro oraz małe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie aż do 65% wydatków kwalifikowalnych, średnie do 55%, a pozostałe podmioty do 45% wydatków kwalifikowalnych.
Termin składania wniosków mija 29 marca 2024 r.

Oba nabory to realna szansa dla Wielkopolski Wschodniej na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Zielona energia stanowi niewątpliwie przyszłość naszego regionu, który przechodzi obecnie transformację energetyczną.

Bądź na bieżąco z harmonogramem naborów wniosków z Funduszu na rzecz
Sprawiedliwej Transformacji!
www.arrtransformacja.org.pl/
www.facebook.com/SprawiedliwaTransformacjaWW
www.youtube.com/@SprawiedliwaTransformacjaWW