Wielkopolska Izba Rolnicza i Starosta Koniński serdecznie zapraszają na „Forum Rolnicze Powiatu Konińskiego”. Debata nad aktualnymi problemami branży rolniczej odbędzie się 6 lutego br. w Biskupicach.

Już po raz siedemnasty przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej rozmawiać będą z rolnikami, przedstawicielami instytucji rolnych oraz parlamentarzystami o największych wyzwaniach stojących przed rolnictwem i obszarami wiejskimi. Tegoroczny cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych pod hasłem „Wielkopolskie Fora Rolnicze 2024” rozpoczął się w styczniu w powiecie kaliskim, a zakończy w marcu spotkaniem w Gnieźnie. Natomiast, Forum Rolnicze Powiatu Konińskiego odbędzie się w najbliższy wtorek (6 lutego br.) o godzinie 10.00 w OSP w Biskupicach, gm. Grodziec.

Debata, tak jak i w latach ubiegłych, służyć będzie omówieniu czynników wpływających na sytuację ekonomiczną gospodarstw, a także wymianie doświadczeń i poglądów w sprawach najbardziej aktualnych dla branży rolniczej, zwłaszcza tych wynikających ze specyfikacji rolnictwa w powiecie konińskim. Tematem przewodnim Forum będzie stan wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące naboru wniosków oraz finansowania rolnictwa w 2024 roku. Rolnicy wysłuchają też ważnych informacji na temat chorób zakaźnych i bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, a także o zasadach prowadzenia gospodarki łowieckiej i wodnej.

Po zakończeniu części teoretycznej, rozpocznie się panel dyskusyjny, podczas którego nie zabraknie miejsca na tematy lokalne inicjowane przez rolników uczestniczących w Forum. Radą i pomocą służyć im będą przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych.

Wydarzenie organizowane jest przez Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie przy wsparciu konińskiego starostwa. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją Forum sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, Wojewoda Wielkopolski Agata Sobczyk oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.