Ambasador Korei Płd. Hoonmin Lim, I Sekretarz Ambasady Korei Sowon Jeon oraz przedstawiciele koncernu KHNP, wśród nich: wiceprezes wykonawczy Insik Park, wiceprezes Harry Chang, dyrektor generalny Seungchan Yi spotkali się dziś w Urzędzie Miejskim w Koninie z prezydentem miasta Piotr Korytkowski oraz z zaproszonymi gośćmi. Spotkanie odbyło się z inicjatywy posła Tomasz Piotr Nowak oraz prezydenta Konina. Dotyczyło planowanej budowy elektrowni jądrowej w mieście. Jak podkreślili przedstawiciele KHNP – dziś był pierwszy krok w komunikacji z miastem Konin.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób. Liczną grupę stanowiła reprezentacja Konina. Obecni byli: przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz Wojdyński, zastępcy prezydenta: Witold Nowak i Paweł Adamów, radne: Monika Kosińska i Urszula Maciaszek, wiceprezes zarządu ZEPAK SA Maciej Nietopiel, przedstawiciele środowiska gospodarczego naszego miasta z prezesem Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej Mateuszem Kowalewskim, rektor Akademia Nauk Stosowanych w Koninie Nauk Stosowanych prof. Artur Zimny oraz prezesi spółek miejskich: Michał Zawadzki i Waldemar Jaskólski.

Przedstawiciele KHNP zaprezentowali realizowane przez koncern projekty, a także plany dotyczące inwestycji w Koninie. Podczas spotkania poruszano tematy kształcenia kadr dla potrzeb inwestycji, jej bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, korzyści dla miasta i lokalnej społeczności. Strony zadeklarowały chęć współpracy. Prezydent Konina Piotr Korytkowski uważa, że jest to kluczowa inwestycja dla rozwoju naszego regionu, który jest w trakcie transformacji energetycznej. Jak poinformował poseł Tomasz Piotr Nowak: „tematyka dotycząca poruszonych kwestii będzie przedstawiona na komisjach sejmowych, w których uczestniczę”.

Przedstawiciele KHNP zapewnili, że Konin jest dla nich ważnym regionem. Poza realizacją planowanej budowy firma zamierza prowadzić działania nastawione na komunikację z lokalną społecznością oraz z konińskimi firmami, by te mogły uczestniczyć w procesie budowy elektrowni. Wyrazili też chęć organizacji wizyty prezydenta i przedstawicieli naszego regionu w Korei, by pokazać, jak działają elektrownie jądrowe.

_______

#Konin_EnergiaLudzi#Inwestycje#budowaelektrowni