Koniński Budżet Obywatelski startuje 1 marca

Pomysły mieszkańców zmieniają miasto! Za niespełna dwa tygodnie wystartuje kolejna edycja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO)! Każdy z mieszkańców Konina może napisać wniosek i zgłosić go do KBO. Na projekty Urząd Miejski w Koninie czekać będzie od 1 marca do 2 kwietnia 2024 roku. W tym roku do dyspozycji koninian w ramach KBO są ponad 3.000.000 złotych.

Papierową wersję wypełnionego wniosku można będzie przesłać pocztą tradycyjną, dostarczyć osobiście do urzędu (Biuro Obsługi Interesanta pracuje w dni robocze w godz. 7:30-15:30) lub przesłać w formie elektronicznej przez portal e-Usług Urzędu Miejskiego w Koninie: https://eportal.kosit.konin.eu/Katalog_e_uslug zakładka „partycypacja społeczna”. Formularz znajduje się na stronie www.kbo.konin.pl

Projekty, które mieszkańcy mogą zgłaszać, w zależności od wartości dzielą się na wnioski małe do 99.999,99 zł i duże od 100.000 do 1.000.000 zł. Głosowanie nad tymi propozycjami, które zostały pozytywnie zweryfikowane, odbędzie się we wrześniu. Swój głos mogą oddać wszyscy mieszkańcy Konina.