Dobre informacje w sprawie przebudowy mostów nad Wartą w Koninie. Rada Miasta Konina, na wniosek prezydenta, zabezpieczyła w budżecie prawie 20 milionów złotych wkładu własnego na ten cel. Mając zabezpieczenie finansowe oraz pełną dokumentację, Miasto będzie mogło starać się o pieniądze z budżetu państwa, z rezerwy celowej.

Spośród 20 obecnych na sesji osób za zabezpieczeniem wkładu własnego na przebudowę mostów głosowało 12 radnych, 8 osób wstrzymało się od głosu.

Całe zadanie to koszt prawie 85 milionów zł. Jak podkreśla prezydent – samorząd nie jest w stanie zrealizować go ze swojego budżetu. Stąd podejmowane od dawna starania o to, by pozyskać środki zewnętrzne. – Do 11 marca ma być gotowa analiza ekonomiczna, która – obok posiadanego przez nas pozwolenia na budowę – jest jednym z kilku koniecznych załączników do wniosku. Pełną dokumentację w marcu złożymy u wojewody wielkopolskiej. Po zaopiniowaniu wniosku przez wojewodę zostanie on przekazany ministrowi finansów, w którego kompetencjach jest przeznaczenie środków na taki cel – informuje prezydent Konina Piotr Korytkowski. Jak dodaje: Tam również czynimy rozmowy, by jak najszybciej ten wniosek został rozpatrzony. Myślę, że ze względu na pilność tego zadania będzie to zrobione w jak najkrótszym czasie.

Remonty mostów nad Wartą, które znajdują się w ciągu drogi krajowej 92, to bardzo pilne zadanie. Od kilku lat obiekt wschodni jest zwężony, obowiązują na nim ograniczenia, co jest uciążliwe dla kierowców. Zaplanowane przez Miasto prace obejmują remonty obu mostów nad Wartą – wschodniego z lat 50., a także młodszego o 20 lat mostu zachodniego. Dodajmy, że w sumie w Koninie jest 40 obiektów mostowych.