Opłata za kąpiele w wannach

Cena za półgodzinną kąpiel w wannie przy elektrowni doszła obecnie do sumy potwornej 80 marek.

Oto przyczyna, dlaczego liczba korzystających z kąpieli osób stanowi zaledwie śmieszną sumę 40-60 dziennie 2 razy w tygodniu.

Czyżby czynniki odpowiednie nie zechciały obmyśleć tańszej nieco opłaty, umożliwiającej kąpiel ciepłą dla całej ludności Konina ?

Nie znamy skali wydatków na kąpiel przy elektrowni lecz z praktyki życiowej wiemy, że do zagrzania zawartości jednej wanny nie potrzeba więcej niż 10 cegiełek torfu, co uczyni dziesięć razy mniej od ceny obecnej za kąpiel.

Jeżeli się mylimy, prosimy o wyjaśnienie sprawy.

Głos Koniński nr 7 Piątek 5 Sierpnia 1921 roku