72 wnioski wpłynęły do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO) edycja 2025. Większość, bo 43, to tzw. zadania małe do 99.999 zł. Pozostałych 29 propozycji to tzw. zadania duże o wartości od 100.000 zł do 1.000.000.

– Wnioski są różnorodne. Dotyczą takich obszarów, jak m.in.: kultura, sport, rekreacja, edukacja. Mieszkańcy chcą np. zorganizować warsztaty edukacyjne, spotkania z autorami książek, budować siłownie zewnętrzne, ścieżki rowerowe – mówi Maria Cybulska koordynatorka KBO. Pula pieniędzy przeznaczona na realizację projektów to ponad 3.000.000 zł.

Swoje wnioski mieszkańcy Konina mogli zgłaszać od 1 marca do 2 kwietnia. W kwietniu i maju będą one poddawane ocenie przez urzędników z merytorycznych wydziałów i konsultowane – w razie potrzeby – z wnioskodawcami. W czerwcu znana będzie lista wniosków, które we wrześniu zostaną poddane pod głosowanie. Głosować będzie można elektronicznie od 2 do 15 września bądź 15 września, od 9:00 do 16:00, w czterech Lokalnych Punktach Wyborczych. Promocja wniosków jest po stronie autorów. Z projektami będzie można się zapoznać na stronie www.kbo.konin.pl

Koniński Budżet Obywatelski ma już 10-letnią historię. Liczba złożonych w tym czasie wniosków, włącznie z tegorocznymi, przekroczyła 1.000. We wszystkich edycjach KBO w głosowaniu nad wnioskami wzięło udział łącznie 77.060 osób, ana realizację zadań przeznaczono z budżetu miasta ponad 18.000.000 zł.