Po 18 latach negocjacji Powiat Koniński i Gmina Kleczew podpisali porozumienie z PAK KWB Konin w sprawie realizacji zobowiązań kopalni do naprawy szkód górniczych. Podpisy na dokumencie złożyli: starosta Stanisław Bielik, wicestarosta Władysław Kocaj, burmistrz Mariusz Musiałowski oraz prezes Piotr Woźny i wiceprezes Jarosław Czyż.

            W czwartek (4 kwietnia) w konińskim starostwie spotkali się: samorządowcy reprezentujący powiat koniński i gminę Kleczew z przedstawicielami zarządu PAK KWB Konin, aby podpisać porozumienie w sprawie naprawienia przez kopalnię dróg na odcinkach: z Roztoki (od drogi wojewódzkiej) do ul. Toruńskiej i dalej do ul. Generała Franciszka Kamińskiego w Kleczewie oraz tzw. drogę Rutki Bis – na północ od zbiornika Kleczew. Zgodnie z treścią dokumentu, wyremontowane drogi przejdą na własność powiatu i gminy za symboliczną odpłatnością. Kopalnia sprzeda je samorządom za przysłowiową złotówkę.

Koszt, jaki poniesie kopalnia w związku z realizacją prac na ulicy Rutki Bis, wyliczony został na około milion siedemset tysięcy złotych. Z kolei naprawa pozostałych dwóch odcinków (od drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Roztoka do ulicy Toruńskiej i dalej do ulicy Generała Kamińskiego) szacowana jest na około trzy miliony.

Marta J. Bagrowska

Powiatowy rzecznik prasowy