104 zadania znajdują się na liście przedsięwzięć strategicznych dla Konina do realizacji w latach 2020-2030. Czy czegoś tam brakuje, czy listę należy zaktualizować? O tym chcą porozmawiać z mieszkańcami pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie.

Urząd zorganizował dwa otwarte spotkania w sprawie aktualizacji strategii. Drugie odbędzie się 16 kwietnia – w godz. 15:00-18:00 sali 101 Urzędu Miejskiego w Koninie (plac Wolności 1). – Jesteśmy do Państwa dyspozycji, wyjaśnimy wszelkie nurtujące Państwa wątpliwości związane ze zgłaszaniem nowych pomysłów, jak i procesu włączania ich do Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 – wyjaśnia Mariusz Piotrowski z Wydziału Rozwoju i Inwestycji. Dokument ten jest integralną częścią Strategii Rozwoju Miasta Konina, która została opracowana wspólnie z mieszkańcami. Za wdrożenie nowej strategii rozwoju w dobie transformacji energetycznej Miasto Konin zostało nagrodzone tytułem Samorządowy Lider Zarządzania 2023. 

Zielona Energia, Zieleń w Mieście i Energia Ludzi – to trzy filary, na których została oparta Strategia Rozwoju Konina. Plan 2020-2030. Wpisane zostały do niej działania na rzecz rozwoju nowych technologii – z poszanowaniem środowiska naturalnego i z wykorzystaniem naturalnych zasobów. Konkretne zadania rozpisane są w obszernym dokumencie – właśnie w Nowej Ścieżce Rozwoju, która obejmuje obecnie 104 przedsięwzięcia. Wśród nich jest m.in. aktywizacja terenów inwestycyjnych i ich dobre skomunikowanie, rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Koninie, stworzenie ekologicznego salonu miasta na wyspie Pociejewo, stworzenie inkubatora przedsiębiorczości.  

Jeżeli mają Państwo pomysł na projekt, który wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Miasta, można go zgłosić elektronicznie. Należy opisać go w karcie pomysłu: https://tiny.pl/drd42 i wysłać do 30 kwietnia 2024 r. Inspiracją dla Państwa może być Strategia oraz Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 -2030 (NŚR): https://tiny.pl/drdkm

Kluczem do osiągnięcia zawartych w niej celów jest bieżący monitoring realizacji i aktualizacja zaplanowanych przedsięwzięć. Wdrażanie strategii i wprowadzanie zmian w szerokiej współpracy z mieszkańcami oraz jednostkami miejskimi w sposób przejrzysty
i dobrze zorganizowany jest dla nas bardzo ważne, dlatego przyjęliśmy narzędzie, którym jest Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020 -2030
– dodaje Piotrowski.