104 zadania znajdują się na liście przedsięwzięć strategicznych dla Konina do realizacji w latach 2020-2030. Czy czegoś tam brakuje, czy listę należy zaktualizować ✍️? O tym chcą porozmawiać z mieszkańcami pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie.

Urząd zorganizował dwa otwarte spotkania w sprawie aktualizacji strategii. Drugie odbędzie się 16 kwietnia – w godz. 15:00-18:00 sali 101 Urzędu Miejskiego w Koninie (plac Wolności 1). Zapraszamy!