Pytanie na śniadanie. Pamiętacie przedszkole swojego dzieciństwa ? Jak tak to zapraszamy o godz. 12.00 do wspólnego „leżakowania”… no chyba, że ktoś nie lubił 😉

Przedszkole nr 7 rozpoczęło swoją działalność w roku 1970 jako placówka przyzakładowa Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Pierwsze lata istnienia były czasem intensywnej pracy nad jego organizacją. Realizację cennych zamierzeń i planów dyrektora placówki, silnie i efektywnie wspierał zakład opiekuńczy.

Kolejno kierowały placówką

– pani Romana Mudlaff w latach 1970 do roku 1976

– pani Florentyna Mijalska w latach 1976 do roku 1991

– pani Czesława Ulańska w latach 1991 do roku 1996

– pani Beata Kuśmierczak w latach 1996 do roku 2011

– pani Ewa Siwek w latach 2011 do 2021

– pani Monika Bąk w latach 2021 do chwili obecnej.

Ważne wydarzenia 

Nadanie nazwy (7 czerwca 1979r.)

W roku 1979 decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Koninie w uznaniu osiągnięć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych nadano Przedszkolu Nr 7 nazwę „Bolek i Lolek”. Wydarzenie to miało miejsce w szczególnym okresie obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka pod hasłem: „Dzieciom uśmiech – Światu Pokój”.

Zmiany …

Od 1 stycznia 1990 roku na mocy Ustawy Oświatowej placówka nasza została przejęta przez Samorząd Gminy Konin, który stał się organem prowadzącym i finansującym jej utrzymanie.

Źródło: Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”