W 1999 roku Ojciec Święty, Jan Paweł II odbył VII Pielgrzymkę do Polski. Podczas niej odwiedził między innymi Licheń.

Z tej okazji MZK Konin wydało serię biletów upoważniających do przejazdu na miejsce pielgrzymki.