Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Koninie. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 14 czerwca. W przypadku klas dwujęzycznych i sportowych – termin jest krótszy i trwa do 29 maja (do godz. 15:00). Te osoby muszą pamiętać także o sprawdzianach predyspozycji, które będą odbywać się od 3 do 14 czerwca.

Pozostali uczniowie czas na złożenie dokumentów mają do 14 czerwca (do godz. 15:00). W terminie od 21 czerwca do 5 lipca (do godz. 15:00) kandydat musi dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. To także ostatni moment na ewentualną zmianę decyzji w sprawie wyboru szkoły.

Kandydat może wybrać maksymalnie trzy placówki z Konina, które odpowiadają jego zainteresowaniom. Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy uczniowi najbardziej i do niej należy zanieść wydrukowany i podpisany wniosek. Nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów w ramach danej szkoły.

Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej może zdecydować się na kontynuowanie nauki w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole
I stopnia. Nauka w dwóch pierwszych typach szkół kończy się egzaminem maturalnym, natomiast uczęszczanie do technikum i szkoły branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Ukończenie tej ostatniej nie zamyka drogi do zdania matury. Po szkole branżowej I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Rekrutacja, podobnie jak w latach poprzednich, jest przeprowadzana za pośrednictwem elektronicznego systemu Nabór VULCAN – Szkoły ponadpodstawowe (https://konin.edu.com.pl/kandydat/app/index.xhtml) i jest dostępna również dla kandydatów spoza Konina.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 11 lipca (o godz. 12:00). Wolę przyjęcia należy potwierdzić do 17 lipca (do godz. 15:00). Wówczas do szkoły, do której dostał się uczeń, trzeba dostarczyć oryginały dokumentów.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 18 lipca (o godz. 12:00).

Informacja o ofercie poszczególnych szkół ponadpodstawowych w Koninie dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie w zakładce Edukacja w „Informatorze do szkół średnich – rok szkolny 2024/2025” (https://www.konin.pl/index.php/aktualnosci-edukacja.html)

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określa Zarządzenie Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 04 marca 2024 roku w sprawie wykorzystania systemu elektronicznego w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin na rok szkolny 2024/2025 (https://bipum.konin.eu/6223/dokument/4405)

W przypadku wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać w swojej szkole podstawowej, w szkołach ponadpodstawowych, do których kandydat stara się o przyjęcie oraz w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie pod numerem telefonu 63 240 11 05.