Podczas VIII rajdu rowerowego poświęconego pamięci ofiar Katynia uczestnicy zatrzymali się obok apteki mjr. Adolfa Laube a później na cmentarzu ewangelickim ks. Waldemar Wunsz opowiedział o udziale konińskich ewangelików w walkach przeciwko okupantom podczas II wojny światowej.