Zanim w tym miejscu sklep ulokowano…

Zerkając na zdjęcie autorstwa Michała Kobielskiego zamieszczone w „Głosie Konińskim” pozwoliłem sobie dołączyć się dysputy. Zatem wyobraźmy sobie, że wsiadamy do wehikułu czasu, a ten […]

Losowanie

W Koninie odbyło się I-e losowanie samochodów na 1982 r. Fot. Ryszard Fórmanek Miejska Bibliotek Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Idę do miasta

W oparciu o opracowany przez Andrzeja Wędzkiego rysunek układu przestrzennego Konina z końca XIX wieku pozwolę sobie pogdybać nad zdaniem mającym charakter informacyjny: Idę do […]

Polonia Maior Orientalis poleca

Artykuł dra Krzysztof Płachciński o konińskim okresie 13 (5.) Kargopolskiego Pułku Dragonów Tak sobie pomyśleliśmy, że dzisiejszego dnia, przy tak niepewnej pogodzie, może warto zatopić […]

Karczmy piwne KWB Konin cz.2 -1977

Tradycja skoku przez skórę pochodzi ze Styrii, górniczego okręgu Austrii. Tam zapoznali się z nim polscy studenci kształcący się w Akademii Górniczej w Leoben. Skóra, […]

Sonata nie tylko dla melomanów

Od 84 roku przy ul. Chopina na Zatorzu trwała budowa Zespołu Hotelowo-Gastronomicznego Kopalni „Konin”. Niedawno otrzymał on pięknie brzmiącą nazwę „Sonata”. Część mieszkalna obiektu gotowa […]

A gdyby tak pół na pół

Kto pamięta zielony Plac Wolności ? W Głosie Konińskim przeczytaliśmy różne opinie. Jedni pisali, że niechaj wróci dawna zieleń, inni natomiast, że dobrze jest jak […]