We współpracy z Przedszkolem nr 25 „Bajka” zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne dla dzieci ze strażackiej grupy przedszkolnej, ich rodziców oraz dla dzieci strażaków, którzy pracują na rzecz naszej jednostki. Spotkanie odbyło się na terenie oddziału II. naszej jednostki.

Punktualnie o godzinie 16.00 w imieniu władz OSP Konin Chorzeń przybyłych gości powitali Prezes oraz Zastępca Naczelnika jednostki, a także członkowie JOT.

Najmłodszym oraz ich rodzicom zaprezentowaliśmy nasz wóz GBA Volvo, a także zapewniliśmy zabawy ruchowe,gdzie sprawdzić mogli się także rodzice.Spotkanie zwieńczyło wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.

Dziękujemy że byliście Państwo z Nami.

OSP Konin Chorzeń