„Zajęcia kreatywne dla Seniorów”- Jesień, ach to ty…..(Park im.Chopina, Bulwary nadwarciańskie).

Drogie Panie podobno zrobiliśmy dziś 8 tysięcy kroków!!!!

Dziękuję za obecność. B.Tomczak

Osiedlowy Dom Kultury „Zatorze”