Plany są dość ambitne. Zapewniam Was, że będziemy starali się odpowiednio kształtować Wasze umiejętności i kompetencje społeczne – nie tylko po, abyście szybko odnaleźli się na rynku pracy, ale przede wszystkim, abyście w sposób elastyczny podchodzili do pojawiających się problemów i wyzwań we współczesnym świecie, w czasach Przemysłu 4.0 – tym słowami przywitał studentów pierwszych roczników dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie i jej rektor.

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego odbyła się w Auli im. Jana A.P. Kaczmarka, jednak ze względów pandemicznych, podobnie jak rok temu, przy zmniejszonej liczbie zaproszonych gości i uczestników. K

to chciał, mógł ją obserwować podczas transmisji online na Facebooku.https://www.facebook.com/pwszkonin/videos/189901059893344

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie