Modlitwą o rozpoczęły się dzisiejsze obchody święta Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. To już tradycja, że w okolicy 16 października, czyli dnia gdy Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową, szkolna społeczność wyrusza na pielgrzymkę do Lichenia. Uroczystą mszę świętą w bazylice wzbogacono o wręczenie Medalu im. Jana Pawła II, odznaczenia otrzymały także osoby zaangażowane w krzewienie wartości płynących z życia i nauczania papieża Polaka.

Szkoła Podstawowa w Wysokiem 26 maja 1991 roku otrzymała imię Papieża Jana Pawła II. 31 maja 2001 roku placówce wręczono sztandar, który został poświęcony przez papieża podczas VIII Pielgrzymki do Polski 7 czerwca 1999 roku w Licheniu. W Wysokiem było również gimnazjum, które 20 czerwca 2002 roku otrzymało imię Papieża Polaka, 15 października 2004 roku szkole wręczono sztandar podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Licheniu. Inicjatorem nadania imienia był Andrzej Nowak, ówczesny polonista pracujący w szkole w Wysokiem. – Wraz z żoną chodziliśmy czasem pieszo do Lichenia, to właśnie tam zrodziła się myśl, by szkoła nosiła imię Jana Pawła II. Podjęliśmy mnóstwo czynności, włącznie z pismem do Watykanu – wspomina wójt Andrzej Nowak. Wraz z jednym z rodziców udał się do Watykanu, gdzie Jan Paweł II pobłogosławił kamień węgielny pod budowę szkoły, przy ogromnym udziale całej wspólnoty szkolnej, uczniów i rodziców, zbudowano placówkę. – Było widać, że dawanie wzoru osobowego, bardzo aktualnego, bo wtedy mieliśmy go jeszcze żywego, a byliśmy siódmą szkołą w Polsce, pierwszą w Wielkopolsce, było niezwykle budujące. To był żywy przykład dla dzieci, rodziców i nauczycieli – mówi wójt.

Postać Ojca Świętego jest do dziś jednym z filarów pracy wychowawczej w szkole w Wysokiem. Tradycją są piesze pielgrzymki do Lichenia w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pierwsza odbyła się w 1991 roku. Dziś uczniowie, absolwenci, nauczyciele, rodzice i dziadkowie przeszli z Wysokiego do Lichenia po raz 26. W 2004 roku wprowadzono zwyczaj ślubowania na sztandar pierwszych klas gimnazjum, dziesięć lat później ślubowanie na sztandar uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej stało się tradycją kontynuowaną do dziś. Placówka należy do Rodziny Szkół, których patronem jest Jan Paweł II, pielgrzymuje na Jasną Górę, do Wadowic, uczestniczy w Ogólnopolskich Zjazdach Przedstawicieli Rodziny Szkół Jana Pawła II. Przedstawiciele społeczności szkolnej spotykali się z Ojcem Świętym w czasie Jego pielgrzymek  do Polski (Włocławek, Licheń, Łowicz, Kraków). Szkoła czynnie włącza się też w działalność fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” prowadząc zbiórki na rzecz zdolnych uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Staraniem ówczesnego dyrektora Andrzeja Nowaka pozyskano stypendium dla uczennicy gimnazjum, Pauliny Szulc. Placówka organizuje i uczestniczy w różnych szkolnych, gminnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich konkursach związanych z życiem, twórczością Jana Pawła II, przygotowuje apele, wspomnienia, wieczornice.

Wszystkie te i więcej osiągnięć zebrała w uzasadnieniu do odznaczenia i odczytała dziś podczas mszy zastępca wójta Dorota Kubsik. W Licheniu przypięto Medal Świętego Jana Pawła II do szkolnego sztandaru. Podczas tej samej uroczystości Medalem z okazji 100. Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły odznaczeni zostali: Andrzej Nowak – wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem, Genowefa Samorzewska – dyrektor emeryt Szkoły Podstawowej i Elżbieta Bryl – obecny dyrektor placówki.

Gmina Kramsk