Bardzo lubimy zdjęcia Piotrka Tylmana a piosenka sama ciśnie się na usta…

Słoneczko nasze, rozchmurz buzie,
Bo nie do twarzy ci w tej chmurze,
Słoneczko nasze, rozchmurz się,
Maszerować z tobą będzie lżej!