Dzień Dobry,

Zapraszamy do udziału w akcji doradca z plecakiem w COP Konin. ul 3 Maja 1-3.

Dyżur doradcy w dniu 08.08.22 w godzinach 11-16.00

W ramach Akcji proponujemy bezpłatne, indywidualne konsultacje doradcy z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Państwa gminy.

Doradca może dyżurować w siedzibie urzędu lub odwiedzić organizacje w ich siedzibach. Doradztwo obejmować może takie zagadnienia jak:

– konsultacje projektu opracowywanego przez daną organizację

– przegląd źródeł finansowania (fundraising) Strategia fundraisingowa dla NGO

– konsultacja wizji rozwoju NGO

– aspekty formalne związane z prowadzeniem organizacji pozarządowej

– lub dowolną kwestie związaną z funkcjonowaniem i problemami w Państwa NGO Hubert Łaganowski Doradca Centrum PISOP Poznań, ul. Chwaliszewo 75 Kontakt 618519134, 534205699

Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie