ℹ Informujemy, że osoby zainteresowane zakupem węgla powinny zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Przekazane zgłoszenia pozwolą nam zebrać informacje, jak duże jest zapotrzebowanie na zakup tego surowca. Po wejściu w życie przepisów, które jutro (26.10) będą procedowane przez Senat RP, podamy szczegółowe informacje odnośnie organizacji sprzedaży węgla przez Miasto Konin.☎

Numery telefonów:63 24 99 662, 63 24 99 663, 63 24 99 654 lub 63 24 99 610. Zapotrzebowanie będzie zbierane jedynie od mieszkańców Miasta Konina❗

#UWAGA Podkreślamy, że dopóki Ustawa i przepisy wykonawcze nie wejdą w życie samorząd Miasta Konina nie jest uprawniony do sprzedaży węgla w trybie tej ustawy.