Druga edycja konkursu „Moje powstańcze korzenie.

Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”

W 1918 roku marzenia Polaków o niepodległym kraju mogły zostać w końcu zrealizowane. Do ostatecznego sukcesu przyczynił się wysiłek wielu środowisk kulturalnych i naukowych oraz działalność wybitnych postaci, których praca i wierność tej idei utorowały nam drogę do wolności, zanim jeszcze zaczęły nią kroczyć zwycięskie wojska powstańcze.

Mając na uwadze podniosłe znaczenie tych wydarzeń, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Kuratorem Oświaty w Poznaniu organizuje konkurs „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”. Inicjatywa została objęta patronatem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego. Ma ona na celu pobudzić zainteresowanie wśród młodych ludzi historią najnowszą Polski, przybliżyć jej drogę do niepodległości, zwrócić uwagę na ważność powstania wielkopolskiego w losach naszego kraju oraz kształtować w młodzieży wartości patriotyczne i poczucie przynależności.

Nie byłoby Rzeczypospolitej w obecnym kształcie jej granic, gdyby nie zwycięskie powstanie wielkopolskie, którego 104. rocznicę obchodzić będziemy 27 grudnia. To bardzo ważne, aby dzisiejsza młodzież pamiętała o naszej historii i drodze naszych przodków do niepodległości, której to powstanie wielkopolskie jest nieodłączną częścią – mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4 – 8 i szkół ponadpodstawowych. Tematem pracy jest powstanie wielkopolskie z perspektywy rodzinnej bądź regionalnej – ukazanie drogi odzyskania niepodległości przez Polskę z punktu widzenia własnej rodziny, członków lub świadków wystąpienia zbrojnego. Prace powinny mieć formę multimedialną, np.: jako film, animacja komputerowa, czy interaktywne drzewo genealogiczne.

Prace można przesyłać do 16 lutego 2023 roku i należy je przesłać na nośniku multimedialnym (płyta CD lub pamięć USB) na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem: „PS-VI. Konkurs Powstanie Wielkopolskie – edycja 2″.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie – https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/moje-powstancze-korzenie-powstanie-wielkopolskie-we-wspomnieniach-rodzinnych.