W związku z realizacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Programu Priorytetowego pn. Ciepłe Mieszkanie, informujemy o możliwości zgłaszania się osób zainteresowanych udziałem w programie.

🌳🌴Zgłoszenia mają na celu weryfikację zainteresowania mieszkańców udziałem w programie i oszacowanie wysokości środków, o które miasto Konin będzie aplikowało na jego realizację.

1. Program jest skierowany do:

➡️osób fizycznych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120.000,00 zł,

➡️posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (tj. budynkuw którym wydzielono przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne)

Więcej informacji: https://bit.ly/3GoBiVR