Z ostatniej chwili

Wodociągi i kanalizacja w Koninie

Rada Miejska na ostatnim posiedzeniu uchwaliła przystąpić do budowy w Koninie wodociągów i kanalizacji. Kredyt na ten cel został już uzyskany i niebawem roboty zostaną rozpoczęte. W pierwszy dzień Wielkiej Nocy o godz. 3-ej po południu za parkiem miejskim nad rzeką Wartą zostanie dokonane uroczyste poświęcenie miejsca, na którym stanie kolektor i wieża ciśnień.

W czasie uroczystości poświęcenia weźmie udział orkiestra Konińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Głos Koniński nr 24 Sobota 24-go marca 1934