W dniu 13 kwietnia Prezes Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej wspólnie z przedstawicielami Województwa Wielkopolskiego, samorządów Wielkopolski Wschodniej, Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oficjalnie podpisał umowę w ramach wieloletniego Projektu LIFE AFTER COAL PL 🇪🇺

Głównym celem projektu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki prośrodowiskowej i proklimatycznej, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań. Jednym z zadań IGWW w projekcie będzie kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw dotychczas powiązanych z sektorem paliwowo-energetycznym na drodze stworzenia i wdrożenia we własnej firmie nowego modelu zarządzania strategicznego.

Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej