,,Zajęcia kreatywne dla Seniorów”

26 maja 2023r. część naszej grupy, udała się do Galerii Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie na wernisaż fotografii Franciszka Kupczyka zatytułowany ,,Cisza Eremu”.

Na spotkaniu oprócz samego autora prac, obecny był także Przeor Braci Kamedułów z Bieniszewa – Ojciec Stanisław. ,,Cisza Eremu”, to kontynuacja projektu ,,Kameduli”, zapoczątkowanego wydaniem albumu pt. ,,Kameduli w służbie Bogu i Ludziom „oraz wystawą ,,Ora et Labora” w 2003r.

Motywacją do powstania fotografii była zwykła ciekawość życia mnichów w ich środowisku, a zarazem próba odpowiedzi na pytanie, jak w dobie komputerów, internetu i świata konsumpcji można oddać się życiu pustelniczemu i poświęcić się pracy i modlitwie.

Prezentowane fotografie przedstawiają zakonników w przestrzeni ciszy eremu zatopionych w kontemplacji, a także sceny w ich codziennych obowiązkach, które są również formą modlitwy.

Osiedlowy Dom Kultury „Zatorze”, L.Tomczak