Masz pomysł na własne wydarzenie? Chcesz zorganizować wystawę lub koncert w naszych murach i potrzebujesz wsparcia? Zatem ten program jest dla Ciebie! Epicentrum Kultury startuje właśnie z projektem Minigranty 2023.

Minigranty to nie tylko program wsparcia lokalnych inicjatyw, ale także odpowiedź na chęć działania grup i organizacji, które dopiero zaczynają, a brakuje im funduszy na realizację ciekawych pomysłów.

Program skierowany jest do twórców i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rozumianych jako działanie na rzecz społeczności lokalnej miasta Konina i subregionu zgodne ze statutową działalnością Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Ważne: Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać elektronicznie w formie skanu na adres m.duszynska@ckis.konin.pl, w tytule wpisując: Minigranty 2023, w terminie do 17 października 2023 r.

Więcej informacji: https://www.ckis.konin.pl/minigranty-2023/