Uczniowie RSZ od kilku lat porządkują „zapomniany” cmentarz żołnierzy z czasów I wojny światowej.

Kilkunastu uczniów z Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej CECHU Rzemiosł Różnych Koninie wraz z opiekunami Panem Jackiem Marciniakiem i Tomaszem Pogorzelskim posprzątali zapomniane groby na cmentarzu wojskowym w Koninie.

Na głównym nagrobku uczniowie złożyli wiązanki kwiatów przygotowanie wcześniej w szkole.

Od 4 lat RSZ w ten sposób włącza sie do ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła pamięta”.

Cmentarz został założony w 1918 (według innych źródeł w 1916). Spoczywają tu prochy żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w okolicach Konina i zmarłych w pobliskim szpitalu. Pochowano tam łącznie 193 ciała żołnierzy. Zdecydowana większość z nich poległa w listopadzie i grudniu 1914 roku, gdy w rejonie miasta toczyły się walki. Pojedyncze nagrobki pochodzą też z 1915 i 1917 roku. Część z ofiar była nieznanej tożsamości. Do dziś zachowało się jedynie 117 tablic nagrobkowych. 

Cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego pod numerem 28/Wlkp/A[4].

Głównym celem podjętych przez nauczycieli RSZ działań jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią Konina i regionu.

Pozdrawiam 

Daria Walczykiewicz