Prezydent Konina Piotr Korytkowski zaprasza mieszkańców na spotkania informacyjne dotyczące projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Konina”.

Dofinansowanie w wysokości ok. 70% obejmuje wykonanie określonego rodzaju instalacji:

✅ instalacja fotowoltaiczna,

✅instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii,

✅ instalacja pomp ciepła typu powietrze-woda, wytwarzających energię na potrzeby ogrzewania,

✅instalacja pomp ciepła typu powietrze-woda, wytwarzających energię na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

✅ instalacja pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym, wytwarzających energię na potrzeby ogrzewania,

✅ instalacja pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym, wytwarzających energię na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Spotkania odbędą się:

🔵 10 stycznia 2024 r. godz. 16.30 w Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie ul. Dworcowa 13

🔵 12 stycznia 2024 r. godz. 16.30 w ratuszu przy ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie

________

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – działanie 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.