W 2024 roku odbędzie się XXVII edycja konkursu o Statuetkę „Złotego Konia” Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

🧍‍♀️Kobieta Biznesu,

🌳Lider Zielonej Transformacji,

❤Lider Tradycji.

Konkurs o Statuetkę „Złotego Konia” przeprowadzony zostanie w następującej formule: Kandydaci do konkursu mogą zgłaszać się sami lub mogą być zgłoszeni do przyznania Statuetki przez mieszkańców, inne podmioty gospodarcze oraz przez Członków Kapituły do 17 maja 2024 r. ⏰ Więcej informacji: https://tiny.pl/drmkg⬅️