Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie, zorganizował happening ulicami starej części miasta Konina na Plac Wolności. W przemarszu wzięli udział uczniowie z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami, rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.

Bezpieczeństwo uczestnikom podczas przemarszu zapewniły klasy mundurowe Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oraz Komenda Miejskiej Policji w Koninie.

Na Placu Wolności odbyły się zajęcia sportowe i spotkanie z zaproszonymi gośćmi z innych szkół i przedszkoli oraz z władzami miasta Konina.

Na miejscu odbyły się również zabawy ruchowe pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego pod hasłem NIEBIESKA OLIMPIADA.