Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Be.Net i tym samym nagrodę główną w postaci grantu o wys. 2 000 złotych na cel związany z edukacją cyfrową i technologiczną. Ta międzyszkolna grywalizacja to podsumowanie całorocznego programu edukacyjnego w zakresie edukacji cyfrowej, cyberbezpieczeństwa oraz kształcenia kompetencji przyszłości – Be.Net, organizowanego przez Fundację Digital University. Wzięło w nim udział aż 7877 uczniów z blisko 200 szkół.

Edukacja cyfrowa i technologiczna jest istotna w każdym wieku. Nasze życie jest zdominowane przez technologię, a posiadanie umiejętności cyfrowych jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania. Wpływa na elastyczność komunikacji, która jest szczególnie ważna w erze pracy zdalnej, e-learningu i ogólnie pojętej komunikacji. Może być źródłem innowacji i kreatywności. Udział w turnieju to kontynuacja działań szkoły w zakresie cyfrowego bezpieczeństwa i rozwoju edukacji cyfrowej oraz innowacyjne działanie w ramach realizacji kierunków polityki oświatowej państwa. Uważam, że świadomość celu, wcześniejsze wyjaśnienie uczniom, dlaczego nauka o bezpieczeństwie w sieci jest ważna dla nich samych i ich przyszłości, miało wpływ na motywację i zaangażowanie. Nie spodziewaliśmy się jednak aż takiego sukcesu – Kamila Przybylska, nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym.

Uczniowie na wszystkich poziomach edukacji nie mieli większego problemu z definicją sztucznej inteligencji, ale trudność sprawiało im pytanie dotyczące zabezpieczenia się przed oszustwem związanym z tzw. halucynacjami AI, czyli tworzeniem obrazów lub treści, które nie mają odpowiednika w rzeczywistości. 33,1% 7-8-klasistów oraz blisko 50% uczniów klas 4-6 uważa, że sztuczna inteligencja już za kilka lat zastąpi ludzi na większości stanowisk pracy, co pokazuje jak silne są stereotypy zaczerpnięte z filmów science fiction. Uczniowie radzili sobie z pytaniami dotyczącymi prawidłowych, bezpiecznych zachowań w sieci, jednak niewiele osób wie jakie zagrożenia za sobą niosą dezinformacja i deepfake. Wyniki pokazują jak ważna jest edukacja w tym zakresie.

Program Be.Net jest sposobem realizacji zadań szkoły związanych z bezpieczeństwem cyfrowym oraz podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w zakresie wsparcia edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowania krytycznego podejścia do treści publikowanych w sieci oraz wykorzystania nowych technologii np. sztucznej inteligencji.

Szansa na udział w takiej zabawie i nagrody jest jeszcze jedna. Już 23 kwietnia odbędzie się ogólnopolski Turniej wiedzy ekologicznej Be.Eco. Jak wziąć w nim udział? Nauczyciele po uprzednim zgłoszeniu szkoły w formularzu na stronie Turnieju Be. Eco podają uczniom numer RSPO szkoły oraz link do właściwego formularza z quizem, dostępnego na stronie: https://beeco.edu.pl/turniej/ . Tu również do wygrania granty finansowe w kwocie 2000 zł (I miejsce) oraz 1500 zł (II i III miejsce) z przeznaczeniem na działania placówki mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie ochrony środowiska. 

Organizatorem obu programów jest Fundacja Digital University, której misją jest wyrównywanie szans i edukacja w zakresie nowych technologii oraz kompetencji przyszłości. Fundacja od 10 lat dostarcza najnowszą wiedzę w tych obszarach i pomaga odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się świecie.